دانلود کتاب کوچک رضایت از لئو بابوتا (راهنمایی برای شاد بودن)

دانلود کتاب کوچک رضایت از لئو بابوتا (راهنمایی برای شاد بودن)

کتاب کوچک رضایت از لئو بابوتا (راهنمایی برای شاد بودن)
 

موضوع کتاب کوچک رضایت چیست؟
کتاب صوتی کتاب کوچک رضایت این کتابی برای نگاه سرسری و کنار گذاشتن نیست. همچنین در مورد فلسفه‌ی عمومی یا پندهای زندگی هم نیست.
 
پس این کتاب برای چیست؟

این یک کتاب کاربردی است. و هدف این است که شما:

یک ساعت وقت گذاشته و آن را به صورت کامل مطالعه کنید.
بلافاصله به گامهای عملی ارائه شده، عمل کنید.
برای چند دقیقه در روز، مهارتها را تمرین کنید. در…

دانلود کتاب کوچک رضایت از لئو بابوتا (راهنمایی برای شاد بودن)

کتاب کوچک رضایت از لئو بابوتا,دانلود کتاب کوچک رضایت,لئو بابوتا,کتاب کوچک رضایت,راهنمایی برای شاد بودن