پروژه طراحی کامل سیستم تهویه مطبوع و حرارت مرکزی ولوله کشی ساختمان سازمان تامین اجتماعی شهر آبادان

پروژه طراحی کامل سیستم تهویه مطبوع و حرارت مرکزی ولوله کشی ساختمان سازمان تامین اجتماعی شهر آبادان

در این پروژه به طور کامل کلیه فایل های لازمه و فایل ارایه برای پروژه کامل طراحی تاسیسات مکانیکی ارایه شده است.
در ادامه خلاصه ای از مطالب موجود را ارایه خواهیم داد:
 
مقدمه
در این فصل، مبانی محاسبه بار گرمایی و سرمایی ارائه می‌شود.
بار گرمایی
بار گرمايي از حاصل جمع دو بار بدست مي‌آيد:
1) بار گرمايي که در اثر رسانشاز طريق جداره‌ها شامل ديوار، پنجره، سقف و کف بايد تأمين گردد.
ميزان گرمايي که از يک جسم جامد يا يک سيال در حال سکون، به…

پروژه طراحی کامل سیستم تهویه مطبوع و حرارت مرکزی ولوله کشی ساختمان سازمان تامین اجتماعی شهر آبادان