پروژه کامل مکانیک سیالات با موضوع: طراحی خروجی اگزوز مانند برای ماشین شاسی بلند شرکت اوپل برند کروسا هاچبک Vauxhall  برای کاهش درگ

پروژه کامل مکانیک سیالات با موضوع: طراحی خروجی اگزوز مانند برای ماشین شاسی بلند شرکت اوپل برند کروسا هاچبک Vauxhall برای کاهش درگ

 طراحی خروجی اگزوز مانند برای ماشین شاسی بلند شرکت اوپل برند کروسا هاچبک Vauxhall برای کاهش درگ
Producing new exhaust for lowering the drag force of corsa Vauxhall opel
 
تعریف پروژه
مسئله مورد بررسی در این پروژه کاهش درگ یک ماشین با استفاده از طراحی درست محل خروج دود اگزوز است. در ابتدا برای شروع کار از ماشین شرکت اوپل برند کورسا استفاده شده است؛ اما تجزیه و تحلیلات برای هر گونه ماشینی قابل استفاده است. مشخصات کلی کروسا در عکس‌های (1) و (2) موجود است.

شکل(1) : مشخصات…

پروژه کامل مکانیک سیالات با موضوع: طراحی خروجی اگزوز مانند برای ماشین شاسی بلند شرکت اوپل برند کروسا هاچبک Vauxhall برای کاهش درگ

طراحی با سالیدورک,پروژه کامل سیالات,پروژه مهندسی مکانیک,پروژه مهندسی سیالات,پروژه مهندسی خودرو,پروژه خودرو,تحلیل مهندسی