پکیج سوالات تستی فصل به فصل و جامع مناسب برای کنکور برای امادگی در امتحانات مدارس و ازمون سراسری

دراین پکیج سوالات چگونه است ؟
ما در این پکیج با ساعت ها تلاش تیمی سوالات را از سطح اسان به سخت چیده ایم تا شما مرحله به مرحله اموزش ببیند.
ایا سوالات مطابق کتب نظام جدید است ؟
بله ما سوالات خود را بروز کرده و مطابق با کنکور جدید نوشته ایم و هیچ چیز خارج از چاچوب کتاب نیست .
این سوالات برای چه سطحی مفیداست؟
فرقی نمیکند ما سوالات مختلف را با پوشش کامل محتوای کتاب قرار داده تا همه اموزش ببینند .
پاسخ ها چگونه است؟
ما پاسخ های کاملن تشریحی…

پکیج سوالات تستی فصل به فصل و جامع مناسب برای کنکور برای امادگی در امتحانات مدارس و ازمون سراسری