کتاب سلامتی و شفا از طریق ستاره شناسی

کتاب سلامتی و شفا از طریق ستاره شناسی

 کتاب سلامتی و شفا از طریق ستاره شناسی
 
مشخصات کتاب:
نویسنده: شیلا گدیس
نام نویسنده: شیلا گدیس
مترجم: شکوه عبدالهی
حجم: 3 مگابایت
فرمت:PDF

فهرست مطالب کتاب:

چگونگی برخورد با مسئله سلامتی
علل روان شناختی بیماری ها
روان شناسی بر مبنای عناصر
علل اساسی بیماری ها
بیماری های روان تنی
روشهای مختلف درمان و انتخواب نوع درمان
انرژی درمانی و درمان گری از طریق دست ها
درمان از راه دور و گمانه زنی
رنگ درمانی و صوت درمانی
ماساژ درمانی و…

کتاب سلامتی و شفا از طریق ستاره شناسی

سلامتی از طریق ستاره شناسی,شفا از طریق ستاره شناسی,کتاب شفا از طریق ستاره شناسی