کتاب مجربات میثم

کتاب مجربات میثم

کتاب مجربات میثم
 

مجربات میثم مجموعه ذکر و دعا
دانلود کتاب مجربات میثم در باب خواص سوره های قرآن، ذکرها و دعاهای مفید برای گشایش کارها و اجابت دعاها

چه کسانی می توانند از کتاب مجربات میثم بهره ببرند!!
اگر قبول دارید دعا را راه ارتباط با خدا است.
کسانیکه می خواهند از خیالات باطل رهایی یابند.
کسانیکه می خواهند از دردهای دل خود رها شوند.
کسانیکه می خواهند اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند.
کسانیکه می خواهند اعمال نیک خود را سنگین…

کتاب مجربات میثم

کتاب مجربات میثم,راه ارتباط با خدا,دانلود کتاب مجربات میثم,مجربات میثم مجموعه ذکر و دعا