برای بستن ESC را بزنید

تربیت بدنی و علوم ورزشی

ورزش گلف

0

ورزش گلف فهرست مطالب  تاریخچه…………………………………………………………………..1 ورزش گلف از کجا آمده است…………………………………………..3 زمین و تجهیزات گلف……………………………………………………5 مینی گلف چیست؟…………………………………………………….6 قوانين كلي گلف………………………………………………………..8 ويژگی های ورزش گلف………………………………………………13 گلف در ایران……………………………………………………………14 گلف، زنان،…

ادامه مطلب