برای بستن ESC را بزنید

زنان

فایل ارائه پاورپوینت فارماکودینامیک Pharmacodynamics

0

فایل ارائه پاورپوینت فارماکودینامیک Pharmacodynamics فایل آموزشی پاورپوینت فارماکودینامیک Pharmacodynamics از دروس کارشناسی است. در این فایل به موارد زیر پرداخته شده است: فارماکودینامیک: اثرات داروها روی سیستم های بیولوژیک Pharmacodynamic…

ادامه مطلب

فایل ارائه پاروپوینت ناهنجاریهای مادرزادی congenital malformations

0

فایل ارائه پاروپوینت ناهنجاریهای مادرزادی congenital malformations فایل آموزشی پاورپوینت ناهنجاریهای مادرزادی congenital malformations حاوی 48 اسلاید است. در این فایل به موارد زیر پرداخته شده است: اصول تراتولوژی عوامل کروموزومی…

ادامه مطلب