برای بستن ESC را بزنید

کتاب متافیزیک نیچه

0

کتاب متافیزیک نیچه کتاب متافیزیک نیچه   معرفی کتاب متافیزیک، حقیقت موجود چونان چنین چیزی در کل است، متافیزیک سوبژکتیویته لا بشرط و تمامیت یافته به ذات خویش می اندیشد،…

ادامه مطلب